Menej bariér pre viac úžitku z prírody

posledné kráľovstvo divokej prírody

Cieľom projektu je vytvorenie dlhodobo funkčnej a celospoločensky prijateľnej ochrany divokej prírody na rozsiahlom území Východných Karpát.

Územie

Ide o jeden z najzachovalejších európskych ekosystémov. Rozprestiera sa vo Východných Karpatoch na rozhraní troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Toto územie sa kedysi dávno nazývalo Vlčími horami (Mons Lupi). Dnes je jedným z posledných kráľovstiev divokej prírody.

Dramatické udalosti po druhej svetovej vojne na poľskej strane Vlčích hôr a výstavba vodnej nádrže pre pitnú vodu na slovenskej strane spôsobili, že toto územie patrí k najmenej osídleným v celej Európe. Žije tu len približne 5 obyvateľov na kilometer štvorcový a nachádza sa tu niekoľko chránených území prírody. Ľudské tragédie, ktoré sa tu odohrali, sa dnes nedajú vrátiť späť. Musíme sa ale pozerať do predu a hľadať príležitosti, ktoré toto územie ponúka dnes. Nespútaná príroda, prastaré lesy a divoké zvieratá Vlčích hôr predstavujú fascinujúce prírodné dedičstvo. Vlčie svorky, medvede, zubry, bobry či vzácne druhy vtákov vzbudzujú čoraz väčší záujem ľudí z celého sveta.

Cieľ projektu

V spolupráci s našimi partnermi chceme vytvoriť rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj životný priestor divočina. Územie, v ktorom však ochrana prírody bude zároveň úzko prepojená s lokálnou ekonomikou a miestnymi obyvateľmi. Naším zámerom nie je vznik území divokej prírody bez ľudí, ale práve naopak pre ľudí. Veríme, že kvalitnejšia ochrana prírody, spojená s profesionálnou propagáciou územia a citlivo rozvíjanými podnikateľskými aktivitami v oblasti prírodného turizmu, môže priniesť miestnym obyvateľom viac pracovných príležitostí a lepšie vyhliadky do budúcnosti. Širokej verejnosti zas môže ukázať divokú prírodu v novom, netradičnom, no o to fascinujúcejšom svetle.

V spolupráci s našimi partnermi chceme vytvoriť rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj životný priestor divočina. Územie, v ktorom však ochrana prírody bude zároveň úzko prepojená s lokálnou ekonomikou a miestnymi obyvateľmi. Naším zámerom nie je vznik území divokej prírody bez ľudí, ale práve naopak pre ľudí.

Veríme, že kvalitnejšia ochrana prírody, spojená s profesionálnou propagáciou územia a citlivo rozvíjanými podnikateľskými aktivitami v oblasti prírodného turizmu, môže priniesť miestnym obyvateľom viac pracovných príležitostí a lepšie vyhliadky do budúcnosti. Širokej verejnosti zas môže ukázať divokú prírodu v novom, netradičnom, no o to fascinujúcejšom svetle.

Partneri projektu

Nadácia otvorenej spoločnosti

Ukážka z filmu Vlčie hory

Ukážka z filmu Vlčie hory

Galéria

Menej bariér pre viac úžitku z prírody

Menej bariér pre viac úžitku z prírody

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet est diam lorem et ullamcorper sed. Laoreet cras euismod neque et volutpat.

O NÁS

NAŠE PROJEKTY

NADAČNÉ FONDY

PODPORTE NÁS

Kontakt

aevis@aevis.org

+421 907 407 955

Sledujte nás