Šanca pre prírodu, šanca pre región

posledné kráľovstvo divokej prírody

Cieľom projektu je vytvorenie dlhodobo funkčnej a celospoločensky prijateľnej ochrany divokej prírody na rozsiahlom území Východných Karpát.

Územie

Ide o jeden z najzachovalejších európskych ekosystémov. Rozprestiera sa vo Východných Karpatoch na rozhraní troch štátov – Slovenska, Poľska a Ukrajiny. Toto územie sa kedysi dávno nazývalo Vlčími horami (Mons Lupi). Dnes je jedným z posledných kráľovstiev divokej prírody.

Dramatické udalosti po druhej svetovej vojne na poľskej strane Vlčích hôr a výstavba vodnej nádrže pre pitnú vodu na slovenskej strane spôsobili, že toto územie patrí k najmenej osídleným v celej Európe. Žije tu len približne 5 obyvateľov na kilometer štvorcový a nachádza sa tu niekoľko chránených území prírody. Ľudské tragédie, ktoré sa tu odohrali, sa dnes nedajú vrátiť späť. Musíme sa ale pozerať do predu a hľadať príležitosti, ktoré toto územie ponúka dnes. Nespútaná príroda, prastaré lesy a divoké zvieratá Vlčích hôr predstavujú fascinujúce prírodné dedičstvo. Vlčie svorky, medvede, zubry, bobry či vzácne druhy vtákov vzbudzujú čoraz väčší záujem ľudí z celého sveta.

Cieľ projektu

V spolupráci s našimi partnermi chceme vytvoriť rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj životný priestor divočina. Územie, v ktorom však ochrana prírody bude zároveň úzko prepojená s lokálnou ekonomikou a miestnymi obyvateľmi. Naším zámerom nie je vznik území divokej prírody bez ľudí, ale práve naopak pre ľudí. Veríme, že kvalitnejšia ochrana prírody, spojená s profesionálnou propagáciou územia a citlivo rozvíjanými podnikateľskými aktivitami v oblasti prírodného turizmu, môže priniesť miestnym obyvateľom viac pracovných príležitostí a lepšie vyhliadky do budúcnosti. Širokej verejnosti zas môže ukázať divokú prírodu v novom, netradičnom, no o to fascinujúcejšom svetle.

V spolupráci s našimi partnermi chceme vytvoriť rozsiahle územie, v ktorom bude mať svoj životný priestor divočina. Územie, v ktorom však ochrana prírody bude zároveň úzko prepojená s lokálnou ekonomikou a miestnymi obyvateľmi. Naším zámerom nie je vznik území divokej prírody bez ľudí, ale práve naopak pre ľudí.

Veríme, že kvalitnejšia ochrana prírody, spojená s profesionálnou propagáciou územia a citlivo rozvíjanými podnikateľskými aktivitami v oblasti prírodného turizmu, môže priniesť miestnym obyvateľom viac pracovných príležitostí a lepšie vyhliadky do budúcnosti. Širokej verejnosti zas môže ukázať divokú prírodu v novom, netradičnom, no o to fascinujúcejšom svetle.

Partneri projektu

Nadácia otvorenej spoločnosti

Ukážka z filmu Vlčie hory

Ukážka z filmu Vlčie hory

Galéria

Podporte Vlčie hory

Podporte
Vlčie hory

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquet est diam lorem et ullamcorper sed. Laoreet cras euismod neque et volutpat.

O NÁS

NAŠE PROJEKTY

NADAČNÉ FONDY

PODPORTE NÁS

Kontakt

aevis@aevis.org

+421 907 407 955

Sledujte nás