sme Aevis

chránime divokú prírodu a rozvíjame prírodný turizmus

Medzi nami žije mnoho ľudí, ktorí chcú zažiť divokú prírodu na vlastnej koži.

My sme jednými z nich. Veríme v silu jednotlivcov, ktorí nás podpora a pomôžu nám vytvoriť rozsiahle územia slobodnej prírody.

Podporujeme
vznik území
divokej prírody

Rozvíjame
prírodný
turizmus

Vzdelávame
v oblasti
ochrany prírody

Naše miľníky

2023

Vznik TIC Sninské Rybníky

Založili sme centrum podpory prírodného turizmu a rozvoja destinácie Poloniny.

2019 - 2020

Menej bariér pre viac
úžitku z prírody

Zrealizovali sme projekt Menej bariér pre viac úžitku z prírody, ktorým sme sa zamerali na rozvoj prírodného turizmu na Slovensku.

2018 - 2019

Rozvojový koncept Snina

V rámci projektu Šanča pre prírodu, šanca pre regiión sme vytvorili vizuálnu identitu značky Poloniny aj portál o prírodnom turizme.

2017 - 2018

Šanca pre prírodu,
šanca pre región

Vypracovali sme koncepčný dokument pre trvaloudržateľnú ochranu a ekonomické využitie prírodných a kultúrnych hodnôt regiónu Snina.

2016

Založenie Aevis n.o.

Poslaním neziskovej organizácie sa stala ochrana divokej prírody, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt a podpora miestnych komunít a regionálneho rozvoja.

2013

Vznik Nadácie Aevis

Vznikli sme transformáciou bývalej Nadácie Zelená nádej s novým zloženm orgánov.

Naše aktivity

Návrat divokej prírody

Prírodný turizmus

Správa nadačných fondov

Slovo Aevis vyjadruje niečo veľmi staré. Niečo, čo trvá od počiatku vekov.

Divoká príroda je súčasťou tohto prastarého príbehu. Tisíce organizmov žili na Zemi pred nami. Zanechali nám krásny a rozmanitý svet plný pokladov.

Tieto poklady sa nedajú chrániť ako mŕtve exponáty v múzeách. Prastarý príbeh môže pokračovať len so živými aktérmi, ako súčasť slobodnej prírody. 

O NÁS

NAŠE PROJEKTY

NADAČNÉ FONDY

PODPORTE NÁS

Kontakt

aevis@aevis.org

+421 907 407 955

Sledujte nás